Vergeten te herinneren
Datum: 

woensdag, 19 mei, 2021 - 19:00

Wat gebeurt er als je zonlicht binnenlaat

in de bestofte kamers van ons geheugen.

Welke herinneringen lichten op?

En wat is in het donker verdwenen?

“Wil niet iedereen één herinnering overhouden?

Die ene die het bestaan rechtvaardigt?

Ik denk vaak: ooit heeft iedereen, hoe kort ook,

misschien maar enkele seconden,

een ander, hoger leven geleid dan het zijne.

Heeft hij even boven de dagen gezweefd.

Hoog boven alles.

En dat is het verhaal dat we het liefst vertellen.”

 

Deelnemende finalist:

 Sarah Maes

 

Repliek:

Lotte Verhaege en Silke Allewaert

Deelnemers:
Maes
Sarah