Alt
Deleu
Lana
Studierichting 
Muziek
Beschrijf in het kort je parcours bij STAP
Ik startte op 6-jarige leeftijd met muziekinitiatie. Vervolgens begon ik met notenleen bij Marian Deboutte. Voor AMC volgde ik les bij Tom Dejonckheere. Ik begon een initiatiejaar gitaar bij Ann Vanoverschelde. Eerst kreeg ik les van juf Laura en vanaf het tweede jaar kreeg ik les van Beatrijs Vankersschaever. Sinds mijn 1ste middelbaar zit ik ook in Tocando. Ik kreeg in Tocando les van Bert Lietaert.
Waarom koos je voor jouw instrument?
Ik koos voor gitaar omdat het mij een interessant instrument leek en dat sprak mij wel aan.
Op welke manier komt de kennis die je leerde ook van pas in je dagelijks leven?
In de lessen muziek op school kwam dit vaak goed van pas.
Wat betekent de academie voor jou?
Het was een heel interessante en leerrijke ervaring.
Waren er momenten waarop je aan opgeven dacht?
Toen het moeilijk werd om gitaar en school te combineren, dacht ik even aan stoppen, maar mijn mama wilde niet dat ik opgaf omdat ik er al zoveel energie in had gestoken. Voor mijn ouders zal het de kers op de taart zijn als aan het einde van deze opleiding hun twee kinderen samen een duo zullen spelen.
Kan je iets vertellen over de rol van je leerkracht(en)?
Het waren leuke leerkrachten die mij verder hebben gebracht dan ik zelf had gedacht.
Grijp je kans om een boodschap te sturen naar één of meerdere leerkrachten!
Ik wil Beatrijs bedanken voor de hulp die ze mij altijd aangeboden heeft, ook wanneer ik het moeilijker had.
Maakte je vrienden op de academie?
Ja, tijdens de lessen van muziek en gitaar, Tocandoweekend en de concerten.
Wat zal je brengen op Point Final! ?
La Caravana van Armand Coeck en Deep Bleu van Paul Monballieu.
Heb je een tip voor leerlingen met podiumstress?
Blijf rustig, ook al lijkt dit niet altijd even gemakkelijk. Voor je op het podium gaat, neem je even een diepe zucht en blijf in jezelf geloven.
Neemt deel aan: 
Avondconcert gitaar, piano en trompet op 2/05