Alt
Masschelein
Liv
Studierichting 
Muziek
Beschrijf in het kort je parcours bij STAP
Ik begon in het derde leerjaar al met een voorproefje van gitaar, namelijk een initiatiejaar (bij juf Ann). Ik volgde ook vier jaar AMV (wat nu ondertussen van naam veranderd is, als ik me niet vergis), en daarna volgde ik AMC. Ik speel nu nog steeds gitaar (bij Beatrijs Vankersschaever), ook speel ik sinds het eerste middelbaar bij Tocando (bij Joke Debel), het gitaarorkest. Daarnaast heb ik ook tot het 6de leerjaar dictie gevolgd, bij juf Shirley Sintobin. Daar ben ik dan jammer genoeg wel moeten mee stoppen, wanneer ik naar het middelbaar ging.
Waarom koos je voor jouw instrument?
Van kleins af aan had ik een interesse in gitaar en wilde ik het heel graag spelen.
Op welke manier komt de kennis die je leerde ook van pas in je dagelijks leven?
Op school (in de lessen Esthetica of Latijn bijvoorbeeld).
Wat betekent de academie voor jou?
Ik heb onbewust heel veel bijgeleerd en kunnen groeien.
Waren er momenten waarop je aan opgeven dacht?
Ik heb vaak weleens de gedachte gehad om te stoppen, vanwege school. Er zijn periodes geweest waarin ik het heel erg druk had met school, wat ertoe leidde dat ik niet genoeg oefende. Dit maakte de lessen ook veel minder aangenaam. Mijn grootste stimulans was volgens mij het feit dat ik het al zo een lange tijd deed en het jammer zou zijn om dan te stoppen, en daarnaast ook het vertrouwen van mijn leerkracht. Er zijn vaak momenten dat ik veel te weinig had geoefend en niet goed bezig was, maar toch had ik het gevoel dat ze bleef geloven in mij, ook als ik dat zelf even niet meer deed.
Leerde je via de academie componisten/podiumkunstenaars kennen die je inspireerden?
Doorheen de jaren kom je in contact met heel veel stukken, liedjes, verschillende stijlen, domeinen die voordien ongekend waren. Ik heb heel veel nieuwe muziek leren kennen, muziek die ik misschien anders nooit was tegengekomen.
Kan je iets vertellen over de rol van je leerkracht(en)?
Persoonlijk vind ik dat leerkrachten een bijzonder grote rol spelen. Het is heel belangrijk dat ze vertrouwen in je hebben, dat stimuleert enorm. Maar aan de andere kant stimuleren ze je ook wanneer ze eens wat strenger zijn en zeggen dat het beter moet.
Maakte je vrienden op de academie?
Ja, er zijn vrienden waarmee je je muziekcarrière startte. Helaas vallen er doorheen de jaren heel veel mensen weg. Maar uiteindelijk blijf je toch altijd met enkelen over, en dat zorgt ook wel echt voor een band. Daarnaast heb ik in Tocando ook heel veel nieuwe mensen leren kennen, nieuwe vrienden en vriendinnen gemaakt. De weekends met Tocando leidden tot zeer mooie vriendschappen.
Neemt deel aan: 
Avondconcert gitaar, piano en trompet op 2/05